Kalendarium

2015 jan feb mar
Auktionshuset i Solna 18
Auktionshuset i Örebro
månd månd månd
Auktionshuset Metropol, Stockholm
månd månd  månd
Auktionsverket i Karlsatd
5-6
Bamses Auktioner, Svedala
9
Björnssons Auktionskammare, Lund
10,31 21 14
Bukowskis, Stockholm
Crafoord Auktioner, Lund
17,31 14,28 14,28
Dalarnas Auktionsbyrå, Borlänge
25 15 8,29
Effecta Auktionsbyrå, Västerås
månd månd månd
Hallands Auktionsverk, Halmstad 29 26 26
Helsingborgs Auktionsverk 18 1,15 1,15,29
Ingelmark Antik & Design, Visby
25
Kristianstads Auktionsverk 23-24
Skånes Auktionsverk, Landskrona
20 3,17 3,17,31
Smålandsauktioner, Växjö
11
Stockholms Auktionsverk 10
Uppsala Auktionskammare 20 17 17
Västra Auktionsverket, Jönköping
Vätterbygdens Auktionskammare, Jönköping 18

Rullande nätauktioner på övriga auktionshus.

Annons