Posts Tagged ‘cigaretttändare’

För några månader sedan hade retrobloggarna en utmaning som gick ut på att redovisa vad man tror kommer stiga i pris  inom några år. Nu kommer undertecknad sent om sider med detta bidrag som går i osundhetens tecken. ASKKOPPAR Då menar jag inte de som idag kallas fat i auktionskataloger. Där prefixet ask- helt enkelt […]