Posts Tagged ‘hedvig eleonora’

Kan detta vara årets antikvitet? Hemma hos ett par i Skåne tittar Knut Knutsson på ett skrivbord och får kalla kårar när han upptäcker att det är änkedrotting Hedvig Eleonoras! Det bjuds nu ut på Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion den 3 juni. Skrivbordet, som är i barock, är utfört av mästaren Hindrich von Hachten. Det bär brännförgyllda […]